Uloguj se

Ekv

Krug

lue">lack">Ovaj krug sam smislio
Ovaj krug sam stvorio
Ovaj krug sam razbio
U vetar rasuo.

Vetar misli,
Vetar zna
Sve shto znamo ti i ja.
On me voli,
On me nosi,
On me razbija.

A ha! A Ha!
U hmm A Ha!

Kao da sam umoran
I kao da sam star
Kao da je dosdno
Isuvishe da znam

Ovaj krug sam skupio
I opet sklopio
On me voli,
On me nosi,
On mi oprashta.
A Ha! A Ha!
U hmm A Ha!

Kao ne
I kao da
Kao zabrana
I kao dozvola
Kao ne ne ne
Kao da da da
Kao zabava
I kao dosada.

Ovaj krug sam smislio
Ovaj krug sam stvorio
Ovaj krug sam razbio
U vetar rasuo.

Kao ne
I kao da
Kao zabrana
I kao dozvola
Kao ne ne ne,
Kao da da da
Kao zabava, I kao dosada.