bezbrizna, 21dan

Budi emocionalno inteligentan asertivnog ponašanja i u virtualnom okruženju.

bezbrizna, 9čas

Zokiland, 1god
bezbrizna, 4mes

bezbrizna, 4mes

Čitanje bez razmišljanja stvara nesrećan duh, a razmišljanje bez čitanja stvara čoveka neuravnoteženim. (Confucius)

Isto je sa postupcima, pisanjem, slušanjem muzike itd...

bezbrizna, 4mes

bezbrizna, 4mes

Koračaj srcem većim od grudi i umom otvorenijim od nogu.

bezbrizna, 1mes

bezbrizna, 1mes

bezbrizna, 4mes

bezbrizna, 20dan

bezbrizna, 4mes

bezbrizna, 4mes

bezbrizna, 4mes

bezbrizna, 2mes

bezbrizna, 4mes

bezbrizna, 4mes

bezbrizna, 2mes

bezbrizna, 4mes

bezbrizna, 1mes

Copyright Zoki Games © 1995-2022. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.