cisilej - Blogovi

Fobija


Мислио сам да свако ко жели овдје напише ако има неки занимљив страх или фобију,не нешто уобичајено као страх од летења,висине,паса,змија и сл,већ нешто мало мање уобичајено. Ево ја ћу да почнем. Ви и не морате,оно сам свакако написао само ради увода,нисам знао како да почнем.
Некидан на телевизији иде једна емисија о пацовима као веома интелигентним животињама. И између осталог се тврди да је посљедица или чак узрок њихове интелигенције и то што су невјероватно радознали. Дакле,овдје је ријеч о пацовима а не о малим мишевима мекињашима или класурашима које сасвим лако сахвата нека сасвим просјечно интелигентна фебруарска мачка. И,као један од доказа њихове радозналости се наводи примјер из неког великог америчког града,рецимо да је то био Њујорк,не сјећам се баш са сигурношћу,али пошто је то небитно за причу,дакле – Њујорк.
Елем,случај бр.1. У Њујорку је нека од градских служби лани имала позив од усплахирених дјевојака које су кад су отворилe врата од клозета видјеле знате шта? Па црног пацова пристојне величине,сасвим мокрог, како шета по рубу ве-це шоље.
Случај бр.2. Такође у Њујорку, хитан позив је имала служба хитне помоћи. А разлог позива је сљедећи. Човјек је обављао одговарајући посао сједећи на клозет шољи кад је осјетио јак ујед за оно мјесто које је било над шољом (мислим,срећа је да га није ујело за оно друго мјесто које је много битније). Наравно, испоставило се да га је грицнуо пацовчић.
И набројаше они у тој емисији још сличних случајева и рекоше да је прошле године у Њујорку било пријављених десетак уједа пацова на такав начин. Није пуно за Њујорк,али је пуно за оне које је пацов грицнуо. А и то су тек пријављени случајеви. Неко можда и не осјети да га је пацовчић грицнуо па и не пријави,а некога је можда срамота. Направили су они у тој емисији и симулацију тог догађаја. Направили макету одвода из шоље па све до канализације,а све то тако да се види попречни пресјек,ову бочну страну су оградили стаклом. Пацов доиста релативно лако може доћи до вашег стана,али има ту лавиринт одвода и цијеви,вјероватноћа није велика али је могуће.
Е,послије те емисије настају трауме у мом животу. Јер,сјећам се као дијете да се причало да је мој комшија у другом улазу гдје сам тада живио,на трећем спрату у купатилу нашао пацова који је изашао из шоље. И ја сам све досад мислио да су то приче за малу дјецу,да нас испрепадају док смо мали. Али, откад знам за себе,тачније од те приче са комшијом и пацовом, ја сам увијек за сваки случај спуштао поклопац на шољи,просто сам имао фобију да не изађе пацов одоздо,иако сам се надао да је то немогуће. Нажалост од некидан су се моји страхови обистинили и од те емисије ја просто разбијам главу шта да радим.
Замислите себе како блажено сједите на ве-це шољи,читајући новине или књигу или кувар,сркућући кафу,или просто причајући на телефон. И одједном чујете благи звук ПЉУСССС. Али не БУЋ,као кад нешто одозго (а зна се шта) упада у воду,већ кад нешто израња из воде. И у том тренутку нешто вас грицне за стражњицу. Ма језиво,шта друго рећи.
И још ми је ту нешто пало на памет. Знате ли ко је ту посебно угрожен?Па наравно, они мушки јунаци XXX филмова за одрасле. Ако они виде овај документарац,ће да опасно скочи продаја тута(ноша) за одрасле. Па њима тек пријети велика опасност. Замислите шта се тек њима може десити док сједе на ве-це шољи. Нама обичним смртницима је довољно да се бојимо за гузу.
И ето тако,ја испричах о овој својој фобији. Бојим се ја додуше и висине,али против тога знам да се борим,не пењем се на дрво,не нагињем се кроз прозор и то је то. Са овим другим страхом је мало теже,ћераћемо се са тим глодарчићима.

Olivera, 13god

Cisilej gde nadje da koristish cerilicu dosta mi je teshko da pratim linije kad je pisano na latinicu a ovo nemogu da izguram do kraj recenice.
Aj budi drug pa stavi jednu verziju na latinicu, volela bi da procitam shta pishesh u vezi fobije, a i ja malo da dodam sve teorije.

Tea_bg, 13god

lack">Ma opusteno Cissssi, sampinjonu moj

http://i40.tinypic.com/20atj45.jpg

lack">p.s simulacija je ta carobna rec

gipsy, 13god

ook Antiqua">Moja baka govorila... ne plasi se zivotinja, cuvaj se zlih ljudi )

cisilej, 13god

@ Бандитос,Краља....баш ми је драго да нисам једини са том фобијом
@ Теа... симулација није ипак та чаробна ријеч, то је само принудно рјешење. мало боље од репродукције,али ипак то није то.
@ Џиспи...ја се сјећам да је моја бака говорила...`де сине,узми још уштипака.!`
@ Оли...
Mislio sam da svako ko želi ovdje napiše ako ima neki zanimljiv strah ili fobiju,ne nešto uobičajeno kao strah od letenja,visine,pasa,zmija i sl,već nešto malo manje uobičajeno. Evo ja ću da počnem. Vi i ne morate,ono sam svakako napisao samo radi uvoda,nisam znao kako da počnem.
Nekidan na televiziji ide jedna emisija o pacovima kao veoma inteligentnim životinjama. I između ostalog se tvrdi da je posljedica ili čak uzrok njihove inteligencije i to što su nevjerovatno radoznali. Dakle,ovdje je riječ o pacovima a ne o malim miševima mekinjašima ili klasurašima koje sasvim lako sahvata neka sasvim prosječno inteligentna februarska mačka. I,kao jedan od dokaza njihove radoznalosti se navodi primjer iz nekog velikog američkog grada,recimo da je to bio Njujork,ne sjećam se baš sa sigurnošću,ali pošto je to nebitno za priču,dakle – Njujork.
Elem,slučaj br.1. U Njujorku je neka od gradskih službi lani imala poziv od usplahirenih djevojaka koje su kad su otvorile vrata od klozeta vidjele znate šta? Pa crnog pacova pristojne veličine,sasvim mokrog, kako šeta po rubu ve-ce šolje.
Slučaj br.2. Takođe u Njujorku, hitan poziv je imala služba hitne pomoći. A razlog poziva je sljedeći. Čovjek je obavljao odgovarajući posao sjedeći na klozet šolji kad je osjetio jak ujed za ono mjesto koje je bilo nad šoljom (mislim,sreća je da ga nije ujelo za ono drugo mjesto koje je mnogo bitnije). Naravno, ispostavilo se da ga je gricnuo pacovčić.
I nabrojaše oni u toj emisiji još sličnih slučajeva i rekoše da je prošle godine u Njujorku bilo prijavljenih desetak ujeda pacova na takav način. Nije puno za Njujork,ali je puno za one koje je pacov gricnuo. A i to su tek prijavljeni slučajevi. Neko možda i ne osjeti da ga je pacovčić gricnuo pa i ne prijavi,a nekoga je možda sramota. Napravili su oni u toj emisiji i simulaciju tog događaja. Napravili maketu odvoda iz šolje pa sve do kanalizacije,a sve to tako da se vidi poprečni presjek,ovu bočnu stranu su ogradili staklom. Pacov doista relativno lako može doći do vašeg stana,ali ima tu lavirint odvoda i cijevi,vjerovatnoća nije velika ali je moguće.
E,poslije te emisije nastaju traume u mom životu. Jer,sjećam se kao dijete da se pričalo da je moj komšija u drugom ulazu gdje sam tada živio,na trećem spratu u kupatilu našao pacova koji je izašao iz šolje. I ja sam sve dosad mislio da su to priče za malu djecu,da nas isprepadaju dok smo mali. Ali, otkad znam za sebe,tačnije od te priče sa komšijom i pacovom, ja sam uvijek za svaki slučaj spuštao poklopac na šolji,prosto sam imao fobiju da ne izađe pacov odozdo,iako sam se nadao da je to nemoguće. Nažalost od nekidan su se moji strahovi obistinili i od te emisije ja prosto razbijam glavu šta da radim.
Zamislite sebe kako blaženo sjedite na ve-ce šolji,čitajući novine ili knjigu ili kuvar,srkućući kafu,ili prosto pričajući na telefon. I odjednom čujete blagi zvuk PLJUSSSS. Ali ne BUĆ,kao kad nešto odozgo (a zna se šta) upada u vodu,već kad nešto izranja iz vode. I u tom trenutku nešto vas gricne za stražnjicu. Ma jezivo,šta drugo reći.
I još mi je tu nešto palo na pamet. Znate li ko je tu posebno ugrožen?Pa naravno, oni muški junaci XXX filmova za odrasle. Ako oni vide ovaj dokumentarac,će da opasno skoči prodaja tuta(noša) za odrasle. Pa njima tek prijeti velika opasnost. Zamislite šta se tek njima može desiti dok sjede na ve-ce šolji. Nama običnim smrtnicima je dovoljno da se bojimo za guzu.
I eto tako,ja ispričah o ovoj svojoj fobiji. Bojim se ja doduše i visine,ali protiv toga znam da se borim,ne penjem se na drvo,ne naginjem se kroz prozor i to je to. Sa ovim drugim strahom je malo teže,ćeraćemo se sa tim glodarčićima.

Olivera, 13god

Hvala Cis, vraticu se, hocu sam neshto prvo da napishem.

Olivera, 13god

gde ode moj post?
Sad necu da se ponavljam

tri_praseta, 13god

ako izuzmem blazhi oblik klaustrofobije, mogu retji da je strah od tjurke na dobrom drugom mestu na lestwitzi mojih strahowa....swe owo shto si ti napis`o, samo umesto patzowa da ubatzish tjurku, bi me bash bash uplashilo...owako mi zabawno (narochito shto se tiche onih "talentowanih pornitjara")

aurrora, 13god

Osobno sam imala takvo iskustvo.
Wc skoljka mi je bila iza vrata i tek kad potpuno udjes u halu, imas pogled na nju.
U prvi trenutak mi se ucinilo da je netko slucajno ostavio neku mokru krpu na daci, ali kad je ta krpa skocila i nestala, shvatila sam zapravo sto je to.
Da ne pricam da sam bez glasa ostala vristeci i jos uvijek, nakon 15 g ne samo da spustam poklopac, vec i nesto tesko na njega stavljam, da slucajno ne iskoci tzv mokra krpa

TTajanstvena, 13god

ee Cisi smajli)

Olivera, 13god

Imam ideju, zashto mi ne zivimo u kavez onda cemo biti Safe!

cisilej, 13god

@ праситји....тјурка,пацов....свеједно,битно је да је глодар)
@ ауроро....значи ипак се то дешава и код нас,ти си ме беш додатно препала
@ТТ....смајли
@Спајдермомче....заиста конструктиван приједлог.Бацам се у потрагу за шољама са клапном. Само једно појашњење,молим те.Шта ако неко има тврду столицу,па се на проласку дотичне ствари,клапна заглави?
@ Оli .... nismo Safe. Oni semogu provući između rešetaka. Ćurke doduše ne mogu.
@ Бандитос...

Ima jedan igrani film, crno-beli, ne sećam se više imena, ali gledao sam ga kao klinac, i od tada me prati taj osećaj "nelagode" kada se pomenu pacovi. Уз сав труд,заиста не знам шта си гледао у том филму,буди мало јаснији.)

Cisilej SuNcE te ogrijalo!!!!! ))))))

Copyright Zoki Games © 1995-2023. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.